کمپرسور هوا تک فاز اسکرو
دوکاس دارای طراحان مهندسی مکانیک عالی، تیم کارکنان مجرب و تیم مدیریت حرفه ای است.مفهوم تولید بر صرفه جویی در انرژی متمرکز است و متعهد به تکمیل و بهبود فرآیند فن آوری به منظور به دست آوردن فناوری هسته ای صرفه جویی در انرژی با فرکانس فوق العاده، دستیابی به ویژگی های بی صدا، دوام، صرفه جویی در انرژی و ایمنی است.

کمپرسور هوا تک فاز اسکرو

  • مخزن هوا

    مخزن هوا

    مخزن هوا جایگاه مهمی در کار کمپرسور هوا دارد.مخزن هوا باعث پایداری بیشتر جریان گاز می شود، شروع مکرر کمپرسور هوا را کاهش می دهد و در نتیجه به اثر صرفه جویی در انرژی دست می یابد.در عین حال، اجازه دهید هوای فشرده در مخزن هوا رسوب کند، برای حذف آب و آلودگی مفیدتر است.